logo

omdat water niet stopt aan de grens

omdat water niet stopt aan de grens

omdat water niet stopt aan de grens

omdat water niet stopt aan de grens

Nieuws

Project Mageteaux gelanceerd!

Op 11 juni 2018 werd in het Groot Moerhof in Adinkerke het Interreg V project Mageteaux gelanceerd. Het event werd bijgewoond door een 70-tal personen. Ook de wandeling met gids in de Moeren was een succes.

12/06

Op maandag 11 juni vond in het Groot Moerhof in Adinkerke de voorstelling plaats van het Europese Interreg V project Mageteaux. Dit project maakt werk van grensoverschrijdende beheersing en beheer van de waterafvoer tussen Duinkerke en Nieuwpoort en wil de bevolking sensibiliseren voor het overstromingsrisico en de gevolgen van de klimaatverandering.

Een 70-tal geïnteresseerden verzamelde in de Moeren om te horen wat de Franse en Vlaamse waterbeheerders concreet van plan zijn om de afwatering bij hoogwater in de Moeren te verbeteren en aldus het overstromingsrisico te beperken.

Om 15u30 vertrokken 40 wandelaars voor een tocht door de Moeren. Gids Herman Spruytte vertelde hen over de grote landschappelijke waarde van dit gebied, over de geschiedenis van de Moeren, maar ook over de problemen die er zijn met wateroverlast. Zeker met een stijgende zeespiegel is het van groot belang om de afwatering langs beide zijden van de grens gezamenlijk goed op punt te stellen want water stopt niet aan een landsgrens.

Om 16u30 schoven nog ruim 30 toehoorders aan voor de projectvoorstelling. Om de wateroverlast in de Frans-Vlaamse kustzone te beperken is het noodzakelijk om het water van het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke/Canal de Furnes tijdelijk en onder strikte voorwaarden in beide richtingen te laten afwateren, zowel in de richting van Nieuwpoort als in de richting van Duinkerke. Daartoe wordt een noodpompgemaal gebouwd op de Speievaart in Veurne om water van de Binnen- en Buitenmoeren over te pompen in het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke. Tussen het Canal de Furnes en het Canal Exutoire op de site 4 écluses in Duinkerke wordt een schuifconstructie gebouwd om bijkomende afvoercapaciteit te realiseren van het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke naar het Canal Exutoire.

Voor het project is een totaal budget voorzien van 2.235.000 euro. Een toelage van 55% is toegezegd van Europa in het kader van het Interreg V-programma Frankrijk-Wallonie-Vlaanderen.

Bart Naeyaert, gedeputeerde van de Provincie West-Vlaanderen voor integraal waterbeleid, beklemtoonde in zijn inleiding de absolute noodzaak tot samenwerking niet enkel op vlak van waterbeheer maar ook om samen te werken om de gevolgen van de klimaatverandering samen het hoofd te bieden.

Lies Verstraete en Xavier Chelkowski namen vervolgens het woord over de waterhuishouding in de grensoverschrijdende bekkens van de IJzer en de Aa. Beiden zijn coördinator van de werkgroep water van de EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale. Dit doen ze vanuit hun functies als expert bij respectievelijk de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en het Agence d’urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque (AGUR).

De gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé, schetste de voorgeschiedenis van Mageteaux dat het resultaat is van een intensieve samenwerking op technisch en politiek niveau tussen de Franse en Vlaamse waterbeheerders in de schoot van de werkgroep water van de EGTS. Het publiek maakte kennis met de complexiteit van het voorbereidende proces om tot deze oplossing te komen, niet enkel op wetgevend vlak waar een Frans-Belgische overeenkomst van 1890 en zijn aanhangsel van 1968 de waterafvoer in de Moeren regelt, maar ook op technisch en juridisch vlak om tot een grensoverschrijdend waterbeheer te komen. 

Vervolgens was het de beurt aan Jan Vandecavey, directeur dienst waterlopen van de Provincie West-Vlaanderen en Philippe Parent, directeur van de Institution Intercommunale des Wateringues om de constructie van de nieuwe infrastructuur in Veurne en in Duinkerke voor te stellen, om uit te leggen hoe die zal werken en hoe de infrastructuur gezamenlijk zal beheerd worden.

Patrice Vergriete, voorzitter van de Institution Intercommunale des Wateringues, voorzitter van de Communauté urbaine de Dunkerque, burgemeester van Duinkerke en co-voorzitter van de EGTS en de de sous-préfet van Dunkerque, Eric Etienne sloten het startevent af. Ze wezen op het belang van de samenwerking om te kunnen ageren op de klimaatverandering waarvan de gevolgen nu reeds merkbaar zijn en de noodzaak om de bevolking hiervoor te sensibiliseren.

 

Klik hier voor meer foto's van het event. 

Bekijk de presentatie.