logo

omdat water niet stopt aan de grens

omdat water niet stopt aan de grens

omdat water niet stopt aan de grens

omdat water niet stopt aan de grens

Omdat water niet stopt aan de grens.

Het poldergebied is een grensoverschrijdend gebied. Water stroomt er van Frankrijk naar België en omgekeerd. Een internationale Frans-Belgische overeenkomst van 26 juni 1890 en zijn aanhangsel van 8 maart 1968 regelen de grensoverschrijdende waterafvoer. 

Vandaag dwingt de klimaatverandering de actoren van deze regio om zich te mobiliseren en het huidige systeem in heroverweging te nemen opdat het meer aangepast zou zijn aan de toekomstige context. Tijdens perioden van hoge waterstanden en hoge debieten bereiken de kunstwerken voor lozing van water in zee in Duinkerke en Nieuwpoort hun limieten. Dit leidt tot overstromingen in de grensoverschrijdende kustzone, meer bepaald in de Binnen- en Buitenmoeren. Het project Mageteaux wil de wateroverlast beperken door de afwatering bij hoogwater te verbeteren. Dit zal gebeuren door het water van het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke/Canal de Furnes tijdelijk zowel in de richting van Frankrijk als in de richting van België te laten afwateren.  Daartoe werden twee nieuwe kunstwerken gebouwd. Een noodpompgemaal op de Speievaart pompt een deel van het water van de Moeren naar het Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke. Een schuifconstructie tussen het Canal de Furnes en het Canal Exoutoire op de site van de 4 Ecluses in Duinkerke creëert een bijkomende afvoermogelijkheid van het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke naar zee in Duinkerke. 

Even belangrijk als deze werkzaamheden is de inwoners en de actoren van de Frans-Vlaamse regio bewustmaken van het overstromingsrisico en de voorspelbare gevolgen van de klimaatverandering. Samen handelen is en blijft nodig, om deze problemen te voorkomen. 

sci-16-16727-banner-970-250-v2-ddk