logo

omdat water niet stopt aan de grens

omdat water niet stopt aan de grens

omdat water niet stopt aan de grens

omdat water niet stopt aan de grens

Het project Mageteaux

Het project Mageteaux wil de problemen oplossen op vlak van overstromingen en afwatering in de grensoverschrijdende regio tussen Duinkerke en Nieuwpoort. 

Het project Mageteaux wil komen tot een betere coördinatie van de samenwerking tussen de verschillende bevoegde actoren aan weerszijden van de grens.

Het project Mageteaux wil het doelpubliek bewustmaken van het overstromingsrisico, van de gevolgen van de klimaatverandering en van de noodzaak om grensoverschrijdend samen te werken op vlak van waterbeheer.