logo

omdat water niet stopt aan de grens

omdat water niet stopt aan de grens

omdat water niet stopt aan de grens

omdat water niet stopt aan de grens

Het project Mageteaux

Kanalen en rivieren doorkruisen onze grensoverschrijdende regio. De strijd tegen wateroverlast is bijgevolg een belangrijke uitdaging voor deze regio: water stopt nu eenmaal niet aan de grens.  Het waterbeheer en de preventie van wateroverlast vereisen een gezamenlijke grensoverschrijdende aanpak.

Met het project Mageteaux brengen de waterbeheerders de vereiste gezamenlijke aanpak in de praktijk. Dit is echter complexer dan het lijkt aangezien er grote verschillen zijn tussen Frankrijk en Vlaanderen in de organisatie van het waterbeheer en de bevoegdheidsverdeling inzake waterbeheer.  Ook de veelheid aan actoren zorgt ervoor dat samenwerking geen evidentie is. 

Het project Mageteaux is het resultaat van grensoverschrijdend studiewerk om de wateroverlast te beperken en van het grensoverschrijdend overleg tussen Franse en Vlaamse waterbeheerders  en experten in het kader van de werkgroep water van de EGTS. Een studiebureau onderzocht de haalbaarheid en de meerwaarde van het project. Het Frans-Vlaamse partnership keurde de resultaten van dit grensoverschrijdend onderzoek goed. De uitvoering van het project vereist de deelname van Franse en Vlaamse partners op verschillende niveaus: ze zullen in nauw overleg de kunstwerken bouwen, zij zullen een gezamenlijk kader uitbouwen en een grensoverschrijdend instrumentarium voor de werking en het beheer van de kunstwerken en zij zullen nog beter samenwerken om de wateroverlast in de grensoverschrijdende zone te beperken bij hoge waterstanden.