logo

omdat water niet stopt aan de grens

omdat water niet stopt aan de grens

omdat water niet stopt aan de grens

omdat water niet stopt aan de grens

Het project Mageteaux

De werkgroep water van de EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale heeft de contacten en de samenwerking tussen de waterbeheerders aan weerszijden van de grens doen toenemen.  De werkgroep water heeft in de loop der jaren heel wat activiteiten op het getouw gezet waardoor waterbeheerders elkaar beter leerden kennen evenals  de organisatie van het waterbeheer in Vlaanderen en in Frankrijk.  De werkgroep water organiseerde grensoverschrijdende studiebezoeken, technisch en politiek grensoverschrijdend overleg en publiceerde reeds twee edities van een grensoverschrijdende watergids. Hierdoor kunnen de waterbeheerders de moeilijkheden en de pijnpunten op vlak van waterbeheer aan beide zijden van de grens beter inschatten en begrijpen.  De werkgroep water nam de afgelopen jaren ook het initiatief om samen naar een oplossing te zoeken voor een verbetering van de waterafvoer tijdens hoogwater in de grensoverschrijdende regio van de Moeren. De bevoegde  Franse en Vlaamse diensten voerden aldus gezamenlijk verschillende studies uit om haalbare oplossingen te zoeken voor de terugkerende overstromingen in de Moeren. De onderliggende principes aan de basis van elke oplossing zijn:

  • De overstromingsproblemen nemen niet toe en verplaatsen zich niet.
  • Geen wijziging in de verdeling van de zones die afgewaterd moeten worden.
  • Garantie van een solidair beheer van de hoge waterstanden op schaal van een stroomgebiedsdistrict in toepassing van de Europese overstromingsrichtlijn (2007).
  • Over de hele lijn grensoverschrijdend samenwerken, zowel in de studiefase als bij de uitvoering van de werken en op vlak van waterbeheer.

Het project Mageteaux is het  rechtstreekse resultaat van voornoemde Frans-Vlaamse samenwerking.