logo

omdat water niet stopt aan de grens

omdat water niet stopt aan de grens

omdat water niet stopt aan de grens

omdat water niet stopt aan de grens

Werkpakketten

De partners streven volgende doelstellingen na: 

  1. Informeren over de inhoud van het project als dusdanig. Met andere woorden een antwoord bieden op de vragen:  wie zijn we, wat houdt het project in, waarom realiseren we dit project en hoe en met welke middelen voeren we het project uit. 
  2. Sensibiliseren. Het project bewijst dat er een reële nood is aan een gemeenschappelijke aanpak willen we het overstromingsrisico in onze grensoverschrijdende regio beperken en ons voorbereiden op de gevolgen van de klimaatverandering. Dit project is dus uitermate geschikt om ons doelpubliek te sensibiliseren voor een intensieve grensoverschrijdende samenwerking op vlak van waterbeheer en klimaatverandering. 
  3. Coördineren. Het grensoverschrijdend waterbeheer is complex door de veelheid aan actoren en de verschillende bevoegdheidsverdeling aan beide zijden van de grens. Een goed georganiseerde en gecoördineerde communicatie met en tussen de waterbeheerders op politiek en ambtelijk niveau is essentieel  voor het welslagen van het project.

Ons doelpubliek is divers en bestaat uit zowel de inwoners van de regio, de beleidsverantwoordelijken, de waterbeheerders als andere experten betrokken bij het waterbeheer.