logo

omdat water niet stopt aan de grens

omdat water niet stopt aan de grens

omdat water niet stopt aan de grens

omdat water niet stopt aan de grens

Werkpakketten

Om de huidige situatie te verbeteren en de wateroverlast te beperken in de projectzone bestaat de oplossing van het project Mageteaux erin om in geval van extreem hoge waterstanden een alternatieve afwatering te voorzien onder de vorm van een tijdelijk gedeelde afwatering van het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke/Canal de Furnes. Dit betekent dat het water tijdelijk zowel in de richting van België als in de richting van Frankrijk afgewaterd wordt terwijl het water onder normale omstandigheden enkel in de richting van België afgewaterd wordt. Deze alternatieve oplossing zal slechts onder bepaalde voorwaarden toegepast worden. 

Twee nieuwe kunstwerken worden gebouwd om gestalte te kunnen geven aan deze oplossing: 

Aan Vlaamse zijde bouwt de Provincie West-Vlaanderen een noodpompgemaal met een capaciteit van 3 m³ per seconde op de Speievaart om het water van de Binnen- en Buitenmoeren rechtstreeks naar het Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke te verpompen. Dit volume water wordt normaalgezien afgevoerd via enerzijds het Canal des Moëres/Canal des Chats en vervolgens naar 4 écluses en anderzijds via de Bergenvaart/Basse Colme en vervolgens via le Canal de Bergues. De verbinding van de Speievaart met het kanaal wordt gerealiseerd door Waterwegen en Zeekanaal. 

Het pompstation moet minstens twee pomptoestellen omvatten waarvan de totale capaciteit minstens 2,5 m³/sec bedraagt. De pompen dienen ook visvriendelijk te zijn: pompen waarbij de vissen kunnen passeren zonder zich te verwonden.

Ondermeer de volgende handelingen dienen deel uit te maken van het project (zie ook: Overzichtsplan project 'Pompstation Speievaart, verbinding Ringslot - kanaal Duinkerke-Nieuwpoort'):

  • Vernieuwen van de overwelving van de Speievaart ter hoogte van de aansluiting op het Ringslot. De overwelving dient een constructie te omvatten met een overstortdrempel op een peil + 1,20 m TAW à 1,50 m TAW (nog te bepalen) en met een volledig afsluitbare doorstroomopening op bodempeil van de Speievaart (ca. + 0,40 m TAW). Deze afsluitbare doorstroomopening wordt gestuurd vanuit het pompstation.
  • Beveiligen van de afwatering (zijtak Speievaart) en laaggelegen percelen ter hoogte van deze zijtak. 
  • Aanleggen van gronddammen op de verschillende zijtakken op de verbinding Ringslot – kanaal Duinkerke-Nieuwpoort, waarvan één gronddam met schuifconstructie.
  • Verwijderen van bestaande gronddammen.
  • Bouwen van een pompstation (aanslagpeil: regelbaar tussen +1,00 m TAW en +1,50 m TAW; afslagpeil: nog te bepalen) met uitstroom op het kanaal Duinkerke-Nieuwpoort.
  • Aanleggen van een ruime verbindingsgracht met een lengte van ca. 200 m tussen de autosnelweg A18/E40 en het kanaal Duinkerke-Nieuwpoort. Deze ruime verbindingsgracht dient als wachtboezem voor het pompstation.

Totale geraamde investeringskosten:  1.050.000 euro.

Aan Franse zijde  wordt een schuifconstructie gebouwd tussen het Canal de Furnes en het Canal Exutoire op de site van 4 Ecluses in Duinkerke om een bijkomende afvoercapaciteit tot stand te brengen op het Canal de Furnes ter hoogte van het kunstwerk van Tixier in Duinkerke. De oude sifon op de bouwplaats van de schuifconstructie zal worden dichtgemaakt. Eerst zal de bouwplaats worden drooggelegd en daarna zal de berm worden weggehaald zodat er een aanvang kan worden gemaakt met de bouwwerken. De doorgangen op de berm zullen worden hersteld evenals de voetgangersbrug. De berm stroomopwaarts van het kunstwerk zal worden verstevigd om een eventuele destabilisering te voorkomen door de toename van stroomsnelheid van het water en er zal worden gezorgd voor signalisatie voor een veilig verkeer op het kanaal bij de opening van de schuifconstructie. De Institution Intercommunale des Wateringues zal deze werken uitvoeren. 

Totale geraamde investeringskosten: 735.000 euro.

Overzichtsplan Project
Liggingsplan project Pompstation Speievaart
Algemeen liggingsplan project Mageteaux